Skip to content

CentOS 7 - Updates for x86_64: system/kernel: kmod-redhat-lpfc

kmod-redhat-lpfc - lpfc kernel module for Driver Update Program

Website: https://www.kernel.org/
License: GPLv2
Vendor: CentOS
Description:
lpfc kernel module for Driver Update Program

Packages

kmod-redhat-lpfc-12.0.0.5_dup7.6-1.el7_6.x86_64 [356 KiB] Changelog by Eugene Syromiatnikov (2019-02-14):
- baf6ab56eb2d596f7d4c6c1e1ccd8a73db6e1c94
- Resolves: #bz1676589
- lpfc kernel module for Driver Update Program

Listing created by repoview